Bod č.12.:

SVV/1 - Poskytnutí slevy na nájemném - objekt rychlého občerstvení a veřejných WC - náměstí Republiky

(předkladatel:Mgr. Procházka)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (usnesení RMO)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení číslo:11 rok:2021

13. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 3, 24.2.2021

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX