Bod č.11.:

SSI+EK/1 - Záměr podání žádosti o dotaci na projekt „Zateplení 63. MŠ Lábkova, Plzeň“

(předkladatel:Ing. Baloun)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (Nárh usnesení)
Důvodová zpráva (Důvodová zpráva)
Příloha č.1 (Příloha č. 1 - Plán investic 2021)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení číslo:10 rok:2021

13. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 3, 24.2.2021

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX