Bod č.37.:

BEZP/1 - Poskytnutí dotace z rozpočtu Odboru bezpečnosti, prevence kriminality a krizového řízení MMP

(předkladatel:radní Zrzavecký)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Příloha č. 1 Žádost o dotaci)
Příloha č.2 (Příloha č. 2 Smlouva o poskytnutí dotace)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:157 rok:2021

21. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 10.5.2021

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX