Bod č.4.:

PRIM/3 - Schválení novelizace Jednacího řádu ZMP

(předkladatel:p. primátor)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (JŘ ZMP s vyznačenými revizemi) (*)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:127 rok:2021

21. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 10.5.2021

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX