Bod č.39.:

OŠMT+FIN/1 - Poskytnutí dotací v rámci dotačního programu Podpora volnočasových aktivit dětí a mládeže v oblasti výchovy a vzdělávání v roce 2021

(předkladatel:radní Kantorová, radní Šlouf)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (č. 1 - vyhlášení dotačního programu)
Příloha č.2 (č. 2 - přehled přijatých žádostí o dotaci s návrhem výše dotace KVV RMP)
Příloha č.3 (č. 3 - důvodové zprávy k žádostem, které jsou předmětem usnesení)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:158 rok:2021

21. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 10.5.2021

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX