Bod č.40.:

OŠMT/2 - Poskytnutí neinvestičních dotací z dotačního programu Podpora primární prevence rizikového chování a mediální výchovy

(předkladatel:radní Kantorová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (č. 1 - vyhlášení dotačního programu Podpora primární prevence rizikového chování a mediální výchovy)
Příloha č.2 (č. 2 - přehled přijatých žádostí o finanční podporu (návrh výše dotací KVV RMP))
Příloha č.3 (č. 3 - zápis z jednání KVV RMP ze dne 2. 2. 2021)
Příloha č.4 (č. 4 - důvodové zprávy,které jsou předmětem tohoto návrhu usnesení)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:159 rok:2021

21. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 10.5.2021

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX