Bod č.6.:

ÚKEP+ŘEÚ/1 - Žádost o dotaci z MPSV ČR na projekt „Rekonstrukce bytů Sedláčkova 25 a Františkánská 16 pro účely chráněného bydlení“

(předkladatel:p. primátor)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:129 rok:2021

21. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 10.5.2021

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX