Bod č.7.:

ÚKEP+ŘEÚ/2 - Žádost o dotaci z IROP na projekt „Centrum služeb pro osoby bez přístřeší – Wenzigova ulice, Plzeň“.

(předkladatel:p. primátor)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:131 rok:2021

21. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 10.5.2021

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX