Bod č.34.:

OK/1 - Návrh nominací na Uměleckou cenu města Plzně za rok 2020

(předkladatel:nám. Bartáková)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Zápis z jednání Odborné poroty Umělecké ceny města Plzně )
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:154 rok:2021

21. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 10.5.2021

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX