Bod č.29.:

OPP/2 - Poskytnutí dotace na obnovu historic. domovního znamení objektu Prešovská 5, Plzeň

(předkladatel:nám. Bartáková)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva (*)
Příloha č.1 (Fotodokumentace objektu)
Příloha č.2 (List vlastnictví) - dokument je neveřejný
Příloha č.3 (Rozpočet nákladů)
Příloha č.4 (Vyjádření NPÚ) - dokument je neveřejný
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:153 rok:2021

21. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 10.5.2021

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX