Bod č.33.:

OPP/6 - Poskytnutí dotace na výměnu oken ve 4. NP a opravu fasády objektu Sedláčkova 28, Plzeň

(předkladatel:nám. Bartáková)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Fotodokumentace objektu)
Příloha č.2 (List vlastnictví) - dokument je neveřejný
Příloha č.3 (Rozpočet nákladů)
Příloha č.4 (Vyjádření NPÚ) - dokument je neveřejný
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

21. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 10.5.2021

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX