Bod č.42.:

BYT/1 - Projednání prominutí dluhu na poplatcích z prodlení - byt č. 26, Částkova 47, Plzeň

(předkladatel:radní Šlouf)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva (*)
Příloha č.1 (Žádost) - dokument je neveřejný
Příloha č.2 (Zápis z KB) - dokument je neveřejný
Příloha č.3 (Zápis z FK) - dokument je neveřejný
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:162 rok:2021

21. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 10.5.2021

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX