Bod č.43.:

BYT/2 - Projednání uzavření Dohody o splátkách na dluh vztahující se k domu na adrese Klatovská tř. 136, Plzeň

(předkladatel:radní Šlouf)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva (*)
Příloha č.1 (Žádost) - dokument je neveřejný
Příloha č.2 (Zápis z KB) - dokument je neveřejný
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:163 rok:2021

21. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 10.5.2021

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX