Bod č.8.:

ŘÚSO/1 - Poskytnutí dotace Západočeské univerzitě v Plzni

(předkladatel:p. primátor)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Smlouva o partnerství mezi statutárním městem Plzeň a ZČU a Přehled projektů ZČU odsouhlasených v RMP a předložených ke schválení v ZMP)
Příloha č.2 (Konkrétní projekty ZČU č. 1 - 13)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:132 rok:2021

21. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 10.5.2021

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX