Bod č.9.:

OPM+KPM/1 - Dotační program pro rozvoj cestovního ruchu a prezentaci města Plzně v roce 2021

(předkladatel:p. primátor)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Vyhlášení Dotačního programu pro rozvoj cestovního ruchu a prezentaci města Plzně v roce 2021)
Příloha č.2 (důvodové zprávy)
Příloha č.3 (zápis z KPM)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:133 rok:2021

21. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 10.5.2021

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX