Bod č.20.:

KV/1 - Splněná a prodlužovaná usnesení ZMP od 22.2.2021 do 11.4.2021

(předkladatel:Mgr. Janouškovec)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva (*)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:144 rok:2021

21. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 10.5.2021

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX