Bod č.21.:

KV/3 - Schválení změn v Jednacím řádu a statutu KV ZMP

(předkladatel:Mgr. Janouškovec)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Upravená verze Jednacího řádu KV ZMP (s vyznačenými změnami)) (*)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:145 rok:2021

21. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 10.5.2021

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX