Bod č.74.:

EVID/4 - Stav městského nemovitého majetku k 31. 12. 2020

(předkladatel:radní Šlouf)

Seznam podkladových materiálů

Informativní zpráva (*)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

21. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 10.5.2021

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX