Bod č.67.:

MAJ/9 - Zrušení usnesení ZMP č. 402/2019 věci výkupu pozemku parc. č. 186/45, k. ú. Božkov – fyzická osoba

(předkladatel:radní Šlouf)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (modrá mapa, letecký snímek, plán města)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:188 rok:2021

21. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 10.5.2021

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX