Bod č.66.:

MAJ/8 - Zrušení usnesení ZMP č. 329 ze dne 12. 6. 2014 ve věci zřízení služebností uzavíraných s ŘSD ČR v souvislosti s dovypořádáním po stavbě Hypermarketu Globus

(předkladatel:radní Šlouf)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva (*)
Příloha č.1 (Usnesení ZMP č. 329/2014)
Příloha č.2 (mapy)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:187 rok:2021

21. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 10.5.2021

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX