Bod č.18.:

SPORT/3 - poskytnutí individuální neinvestiční dotace Nadaci sportující mládeže z rozpočtu Odboru sportu, Smart Cities a podpory podnikání MMP

(předkladatel:nám. Zarzycký)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1
Příloha č.2
Předloženo na stůl (Návrh usnesení - nový krycí list)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:142 rok:2021

21. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 10.5.2021

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX