Bod č.10.:

ŘEÚ/1 - Projednání Závěrečného účtu města Plzně za rok 2020

(předkladatel:radní Šlouf)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (Projednání Závěrečného účtu města Plzně za rok 2020)
Důvodová zpráva (Projednání Závěrečného účtu města Plzně za rok 2020)
Příloha č.1 (Příloha č. 1 - Závěrečný účet města Plzně za rok 2020)
Příloha č.2 (Příloha č. 2 - RO - operace finančního vypořádání)
Příloha č.3 (Příloha č. 3 - Přehled použití FI příspěvkových organizací v roce 2020)
Příloha č.4 (Příloha č. 4 - Účetní závěrka města za rok 2020)
Příloha č.5 (Příloha č. 5 - Usnesení FV ZMP č. 3/2021)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:134 rok:2021

21. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 10.5.2021

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX