Bod č.13.:

ŘEÚ/5 - Přijetí příspěvku ze státního rozpočtu dle zákona č. 95/2021 Sb., o kompenzačním bonusu pro rok 2021

(předkladatel:radní Šlouf)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (Přijetí příspěvku)
Důvodová zpráva (Přijetí příspěvku)
Příloha č.1 (Příloha č. 1 - Usnesení FV ZMP č. 6/2021)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:137 rok:2021

21. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 10.5.2021

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX