Bod č.17.:

SPORT/2 - Změna termínu doložení potvrzení o poskytnutí dotace od Národní sportovní agentury žadatelům Tělocvičná jednota Sokol Plzeň – Doubravka a Tělovýchovná jednota Plzeň – Litice, z.s.

(předkladatel:nám. Zarzycký)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1
Příloha č.2
Příloha č.3
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:141 rok:2021

21. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 10.5.2021

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX