Bod č.26.:

OSS/1 - Poskytnutí peněžitých neinvestičních darů a jednoho investičního daru fyzickým osobám z rozpočtu Odboru sociálních služeb MMP

(předkladatel:nám. Bartáková)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (návrh usnensí) (*)
Důvodová zpráva (důvodová zpráva)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:151 rok:2021

21. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 10.5.2021

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX