Bod č.27.:

OSS/2 - Dodatku č. 1 k Prohlášení o vzájemné spolupráci mezi statutárním městem Plzeň a Plzeňským krajem

(předkladatel:nám. Bartáková)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (návrh usnensí) (*)
Důvodová zpráva (důvodová zpráva)
Příloha č.1 (příloha č. 1 - Dodatek č. 1)
Příloha č.2 (příloha č. 2 - Prohlášení o vzájemné spolupráci)
Příloha č.3 (příloha č. 3 - usnesení RPK)
Předloženo na stůl č.1 (Nový krycí list - OSS+RadS/2) (*)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:130 rok:2021

21. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 10.5.2021

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX