Bod č.15.:

FIN/2 - Program a scénář hlasování valné hromady společnosti Plzeňská teplárenská, a. s. a delegování zástupce města na tuto valnou hromadu

(předkladatel:nám. Zarzycký)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Program a scénář hlasování valné hromady )
Příloha č.2 (Pozvánka na valnou hromadu)
Příloha č.3 (Výroční zpráva 2020)
Příloha č.4 (Zpráva dozorčí rady za rok 2020)
Příloha č.5 (Zpráva Výboru pro audit za rok 2020)
Příloha č.6 (Návrh představenstva na rozdělení zisku za rok 2020)
Příloha č.7 (Výpis usnesení z jednání představenstva ve věci přípravy valné hromady)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:139 rok:2021

21. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 10.5.2021

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX