Bod č.77.:

ŘÚSO/2 - Činnost Divadla Josefa Kajetána Tyla, příspěvkové organizace, v období od října 2020 do dubna 2021

(předkladatel:nám. Bartáková)

Seznam podkladových materiálů

Informativní zpráva
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

21. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 10.5.2021

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX