Bod č.3.:

PRIM+RadG/2 - Ukončení členství statutárního města Plzně ve World Trade Centers Association

(předkladatel:p. primátor, radní Gola)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:126 rok:2021

21. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 10.5.2021

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX