Bod č.5.:

KP/1 - Poskytnutí individuálních finančních dotací z rozpočtu Kanceláře primátora

(předkladatel:p. primátor)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Závazné hygienicko-protiepidemické podmínky pro konání GP West Bohemia)
Příloha č.2 (Prezentace Bikeheart Centrum cyklistiky)
Příloha č.3 (2. etapa rekonstrukce Bikeheart Centrum cyklistiky)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:128 rok:2021

21. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 10.5.2021

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX