Bod č.68.:

EVID/1 - Uznání vydržení vlastnického práva k pozemku p. č. 824/7 k. ú. Lhota u Dobřan.

(předkladatel:radní Šlouf)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva (*)
Příloha č.1 (stanovisko TÚ)
Příloha č.2 (stanovisko ÚMO Plzeň 10-Lhota) (*)
Příloha č.3 (stanovisko PRÁV MMP)
Příloha č.4 (geometrický plán)
Příloha č.5 (fotodokumentace)
Příloha č.6 (letecký snímek)
Příloha č.7 (modrá mapa se zákresem)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:189 rok:2021

21. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 10.5.2021

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX