Bod č.38.:

BEZP/2 - Změna vyhlášky statutárního města Plzně č. 6/2017 o regulaci provozování hazardních her

(předkladatel:radní Zrzavecký)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Obecně závazná vyhláška statutárního města Plzně č. x/2021, kterou se mění vyhláška statutárního města Plzně č. 6/2017 o regulaci provozování hazardních her)
Příloha č.2 (Připomínky městských obvodů ve věci změny vyhlášky statutárního města Plzně č.6/2017 o regulaci provozování hazardních her)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

21. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 10.5.2021

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX