Bod č.36.:

ŘEÚ/4 - Schválení aktualizovaného Programu podpory spolupráce podniků a výzkumných organizací v Plzeňské aglomeraci - Plzeňské podnikatelské vouchery a Výzvy č. 2021

(předkladatel:radní Gola )

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (Schválení aktualizovaného Programu podpory spolupráce podniků a výzkumných organizací v Plzeňské aglomeraci - Plzeňské podnikatelské vouchery a Výzvy č. 2021)
Důvodová zpráva (Schválení aktualizovaného Programu podpory spolupráce podniků a výzkumných organizací v Plzeňské aglomeraci - Plzeňské podnikatelské vouchery a Výzvy č. 2021)
Příloha č.1 (Program podpory spolupráce podniků a výzkumných organizací v Plzeňské aglomeraci )
Příloha č.2 (Výzva č. 2021)
Příloha č.3 (Příkazní smlouva mezi MP a BIC Plzeň, společnost s ručením omezeným)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:156 rok:2021

21. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 10.5.2021

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX