Bod č.80.:

VZVZ/1 - Zápis z jednání Výboru pro zadávání veřejných zakázek ZMP ze dne 7. 4. 2021

(předkladatel:p. Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Informativní zpráva (IZ)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

21. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 10.5.2021

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX