Bod č.60.:

MAJ/2 - Změna usnesení ZMP č. 480 ze dne 9. listopadu 2017 ve věci změny podílu státu ve výši 36/128 k celku pozemku parc. č. 5251/17, k. ú. Plzeň, který je předmětem převodu na město Plzeň.

(předkladatel:radní Šlouf)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (usnesení RMP č. 1069/2017)
Příloha č.2 (historie případu)
Příloha č.3 (katastrální mapy)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:181 rok:2021

21. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 10.5.2021

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX