Bod č.61.:

MAJ/3 - Majetkové vypořádání pozemků formou vzájemných darů v Sušické ulici mezi městem Plzeň a Plzeňským krajem, a to formou vzájemných darů.

(předkladatel:radní Šlouf)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (stanovisko TÚ MMP)
Příloha č.2 (geometrický plán)
Příloha č.3 (geometrický plán)
Příloha č.4 (katastrální mapy)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:182 rok:2021

21. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 10.5.2021

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX