Bod č.62.:

MAJ/4 - Majetkové vypořádání pozemků v k. ú. Radobyčice u Plzně mezi městem Plzeň a Plzeňským krajem formou vzájemných darů.

(předkladatel:radní Šlouf)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (stanovisko TÚ MMP)
Příloha č.2 (katastrální mapy)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:183 rok:2021

21. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 10.5.2021

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX