Bod č.78.:

OŽP/1 - Činnosti Nadačního fondu Zelený poklad v roce 2020

(předkladatel:Ing. Svobodová)

Seznam podkladových materiálů

Informativní zpráva
Příloha č.1
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

21. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 10.5.2021

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX