Bod č.11.:

ŘEÚ/2 - Souhrnné rozpočtové opatření vyplývající z vyhodnocení čerpání rozpočtu MMP za rok 2020 a aktuálního vyhodnocení čerpání rozpočtu v roce 2021.

(předkladatel:radní Šlouf)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (Souhrnné rozpočtové opatření)
Důvodová zpráva (Souhrnné rozpočtové opatření) (*)
Příloha č.1 (Příloha č. 1 - Tabulka RO)
Příloha č.2 (Příloha č. 2 - Aktualizovaný jmenovitý seznam stavebních investic OI MMP)
Příloha č.3 (Příloha č. 3 - Aktualizovaný jmenovitý seznam stavebních investic MMP)
Příloha č.4 (Příloha č. 4 - Aktualizovaný jmenovitý seznam nestavebních investic MMP)
Příloha č.5 (Příloha č. 5 - Usnesení FV ZMP č. 4/2021)
Protokol o hlasování
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:135 rok:2021

21. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 10.5.2021

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX