Bod č.69.:

EVID/2 - Rozhodnutí o darování výpočetní techniky Základnímu článku Hnutí Brontosaurus Brontosauři v Himalájích

(předkladatel:radní Šlouf)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (seznam výpočetní techniky)
Protokol o hlasování
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:190 rok:2021

21. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 10.5.2021

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX