Bod č.2.:

PRIM/1 - Zpráva o činnosti Rady města Plzně a primátora města Plzně za období od 29. 3. 2021 – 9. 5. 2021 (materiál přijde na stůl)

(předkladatel:p. primátor)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (Zpráva o činnosti Rady města Plzně a primátora Plzně za období od 29. 3. 2021 do 9. 5. 2021)
Příloha č.1 (Příloha č. 1)
Příloha č.2 (Příloha č. 2)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:125 rok:2021

21. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 10.5.2021

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX