Bod č.22.:

ŘTÚ/1 - Prodloužení/neprodloužení uzavírání Dohod o částečné úhradě ceny za odběr a přepravu odpadních vod z MO Plzeň 10 – Lhota

(předkladatel:nám. Šindelář)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Dohoda o částečné úhradě ceny za odběr a přepravu odpadních vod )
Příloha č.2 (Dopis starostky MO Plzeň 10 – Lhota ze dne 7. 4. 2021)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:146 rok:2021

21. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 10.5.2021

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX