Bod č.23.:

ŘTÚ/2 - Změna zřizovací listiny ÚTVARU KONCEPCE A ROZVOJE MĚSTA PLZNĚ, příspěvkové organizace

(předkladatel:nám. Šindelář)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Dodatek č. 6 zřizovací listiny ÚKRMP)
Příloha č.2 (Aktuální zřizovací listina ÚKRMP ve znění dodatků č. 1 - 5 ze dne 1. 12. 2017)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:147 rok:2021

21. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 10.5.2021

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX