Bod č.12.:

ŘEÚ/3 - Řešení čerpání úvěrových prostředků zapracovaných v rámci schváleného rozpočtu města Plzně na rok 2021 na základě Smlouvy o financování s Evropskou investiční bankou č. 82.651 ze dne 19. 6. 2014

(předkladatel:radní Šlouf)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (Řešení čerpání úvěrových prostředků zapracovaných v rámci schváleného rozpočtu města Plzně na rok 2021 na základě Smlouvy o financování s Evropskou investiční bankou č. 82.651 ze dne 19.6.2014)
Důvodová zpráva (Řešení čerpání úvěrových prostředků zapracovaných v rámci schváleného rozpočtu města Plzně na rok 2021 na základě Smlouvy o financování s Evropskou investiční bankou č. 82651 ze dne 19. 6. 2014)
Příloha č.1 (Smlouva o úvěru mezi statutárním městem Plzeň a Komerční bankou, a.s. )
Příloha č.2 (Přehled A.1.3)
Příloha č.3 (Příloha č. 3 - Usnesení FV ZMP č. 5/2021)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:136 rok:2021

21. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 10.5.2021

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX