Bod č.72.:

ŘTÚ/3 - Řešení dlouhodobého nedostatku vody ve Velkém Boleveckém rybníku

(předkladatel:nám. Šindelář)

Seznam podkladových materiálů

Informativní zpráva
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

21. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 10.5.2021

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX