Bod č.24.:

ŘTÚ+ÚKEP/11 - Schválení koncepčního dokumentu “Koncepce veřejného osvětlení ve městě Plzni"

(předkladatel:nám. Vozobule, p. primátor)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:148 rok:2021

21. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 10.5.2021

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX