Bod č.58.:

PROM/15 - Prodej bytové jednotky č. 789/7 na adrese Sokolovská č. or. 61 v Plzni

(předkladatel:radní Šlouf)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (foto )
Příloha č.2 (orientační mapa )
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:179 rok:2021

21. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 10.5.2021

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX