Bod č.49.:

PROM/6 - Prodej nově vzniklého pozemku p. č. 1931/97, k. ú. Černice

(předkladatel:radní Šlouf)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (geometrický plán)
Příloha č.2 (foto)
Příloha č.3 (katastrální mapa)
Příloha č.4 (letecký snímek)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:170 rok:2021

21. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 10.5.2021

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX