Bod č.51.:

PROM/8 - Prodej pozemku p. č. 1692/2 v k. ú. Plzeň, společnosti STAFIN Třemošná s.r.o. v souvislosti s výstavbou BYTOVÉHO DOMU SLOVANSKÁ.

(předkladatel:radní Šlouf)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (stanovisko TÚ MMP)
Příloha č.2 (stanovisko MO P2)
Příloha č.3 (foto)
Příloha č.4 (majetek města)
Příloha č.5 (letecký snímek)
Příloha č.6 (situace zástavby)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:172 rok:2021

21. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 10.5.2021

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX