Bod č.55.:

PROM/12 - Záměr prodeje – nemovitých věcí na adrese Resslova 13, Americká 38, Americká 42, Prokopova 14 a pozemku parc. č. 5888/2, k. ú. Plzeň.

(předkladatel:radní Šlouf)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (popis nemovitých věcí)
Příloha č.2 (stanovisko TÚ MMP)
Příloha č.3 (foto)
Příloha č.4 (katastrální mapa)
Příloha č.5 (letecký snímek)
Příloha č.6 (studie ÚKRMP)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:176 rok:2021

21. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 10.5.2021

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX